Szukamy osób, które łączą w sobie ambicję, kompetencje i zapał.
Jeśli taki właśnie jesteś – napisz do nas – chętnie się spotkamy, by porozmawiać o możliwościach współpracy.

Wyślij aplikację mailowo lub wypełnij formularz:

Jeśli aplikujesz mailowo pamiętaj o:

 • nazwie stanowiska, na które aplikujesz,
 • załączeniu listu motywacyjnego oraz CV (pamiętaj, by dokument zawierał zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji).

Aplikację wyślij na adres: rekrutacja@interdruk.com.pl

Odpowiadamy na wybrane oferty.

Chcesz dołączyć do zespołu, uzupełnij formularz:

Obowiązek informacyjny

 1. Współadministratorami (ADO) danych osobowych są INTERDRUK SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 15/3002, KRS 0000446123 oraz INTERDRUK SERVICES SA z siedzibą w Warszawie przy Bukowińskiej 10/122, KRS 0000523145.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): iodo@interdruk.com.pl

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z rekrutacją oraz realizacją obowiązków prawnych z tym związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a), b), c) oraz art. 9 ust. 2 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO).

 4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie, podmioty którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej.

 5. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do zakończenia rekrutacji, a w przypadku rekrutacji ciągłej na dane stanowisko pracy dodatkowo przez okres sześciu miesięcy kalendarzowych po zakończeniu rekrutacji, natomiast w odniesieniu do danych przekazanych bez procesu rekrutacji po upływie sześciu miesięcy kalendarzowych od dnia przekazania. Maksymalne okresy mogą być krótsze, jeżeli wynikają z zastrzeżenia wyrażonego w dokumentacji kandydata lub zachodzi wypadek określony w pkt.7.

 6. Osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbędnych do świadczenia pracy uniemożliwi świadczenie pracy przez taką osobę a tym samym niemożność dalszej współpracy z ADO.

 9. Informujemy jednocześnie, że odpowiadamy jedynie na wybrane aplikacje.