The printing market is us

Starting with 1991, Interdruk SA has been contributing to the printing market in Poland. The company is continuously developing and modernizing, transforming itself from a small, local operation into one of the biggest printing houses in the country. Interdruk is a leader in printing services as well as the manufacture of school and office products. The company’s stable position stems from its activities, which are based on several independent pillars: school and office products, the printing of advertising materials and its own brands for global businesses, production of book-binding materials, and custom packaging of paper.

Portfolio diversity facilitates reaching many customers and builds the position of Interdruk SA as a stable and simultaneously flexible business partner.

Interesting facts

A total of 65,000,000 notebooks each year


made at a rate of five notebooks per second.

Twelve Interdruk products


per each and every pupil in Poland in 2016.

The production of 6,000,000,000 pages


to write on each year.

Our certificates and awards

Mając na względzie dbałość o otaczające środowisko INTERDRUK stopniowo wprowadza do swojej oferty produkty z surowców pozyskanych z gospodarki leśnej zarządzanej zgodnie z zasadami FSC i PEFC.

Spółka zdefiniowała i udokumentowała swoje zobowiązania dotyczące zapewnienia zgodności postępowania z wymaganiami opisanymi w standardach FSC i PEFC w tym wymagań dotyczących kwestii społecznych zawartych w zał. nr 4 do PEFC ST 2002:2013 oraz zapewnia ich spełnienie.

Please visit @interdruk_official